ปลาทองสยองเมือง http://patisonii.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=15 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[กระจกสีเซนต์นิโคลาสรับเครื่องยศ จากวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=15 Sat, 15 Dec 2018 10:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=14 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัยเด็กนอกคัมภีร์ของพระเยซู : การสาปเด็กชั่วร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=14 Sat, 15 Dec 2018 9:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=13 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ซูเราะห์มัรยัมกับ Gospel of Psuedo-Matthew ความคล้ายคลึงกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-12-2018&group=85&gblog=13 Sat, 15 Dec 2018 9:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-07-2018&group=85&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-07-2018&group=85&gblog=12 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อโบสถ์ใช้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในโปแลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-07-2018&group=85&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-07-2018&group=85&gblog=12 Tue, 17 Jul 2018 18:53:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-07-2017&group=85&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-07-2017&group=85&gblog=11 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[กระจกสีในโบสถ์ ความรุ่งโรจน์ของแสงสว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-07-2017&group=85&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-07-2017&group=85&gblog=11 Mon, 03 Jul 2017 14:10:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-06-2017&group=85&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-06-2017&group=85&gblog=10 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[มรณสักขีชาวกรีก คนนอกรีตที่ถูกลืม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-06-2017&group=85&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-06-2017&group=85&gblog=10 Thu, 29 Jun 2017 21:50:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=83&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=83&gblog=14 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดใหญ่บางปลากด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=83&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=83&gblog=14 Mon, 31 Oct 2016 11:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=83&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=83&gblog=13 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดใหญ่ท่าเสา อุตรดิตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=83&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=83&gblog=13 Tue, 25 Oct 2016 23:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=12 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดบางยี่ขัน กรุงเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=12 Mon, 24 Oct 2016 19:28:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=10 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดเทียนถวาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=10 Mon, 24 Oct 2016 22:34:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-10-2018&group=81&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-10-2018&group=81&gblog=19 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระปิณโฑลเหาะขึ้นหยิบบาตรในจิตรกรรมวัดอุมลอง อ.เถิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-10-2018&group=81&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-10-2018&group=81&gblog=19 Thu, 11 Oct 2018 20:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-06-2017&group=81&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-06-2017&group=81&gblog=18 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาทในศาลาวัดแก้วไพฑูรย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-06-2017&group=81&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-06-2017&group=81&gblog=18 Mon, 19 Jun 2017 20:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=17 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสุธน+มโนราห์เวอร์ชั่นอินโดนีเซียจากบุโรพุทโธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=17 Sun, 15 Feb 2015 18:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=81&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=81&gblog=16 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เสด็จออกผนวชที่ปราสาทตาพรหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=81&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=81&gblog=16 Mon, 24 Oct 2016 10:49:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=15 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ศศชาดก กระต่ายกระโดดเข้ากองไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=15 Sun, 15 Feb 2015 12:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=14 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูริทัตชาดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=14 Sun, 15 Feb 2015 1:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=13 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[องคตรบอินทรชิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=13 Sun, 15 Feb 2015 1:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=12 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[สุวรรณสามชาดกจากสมุดข่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=12 Sun, 15 Feb 2015 0:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=11 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทกุมารชาดกจากสมุดข่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=11 Sun, 15 Feb 2015 16:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-02-2019&group=77&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-02-2019&group=77&gblog=17 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดสวนใหญ่ บางกรวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-02-2019&group=77&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-02-2019&group=77&gblog=17 Mon, 18 Feb 2019 12:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=77&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=77&gblog=16 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่อฟ้าเก่าของวัดเสาธงทอง ลพบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=77&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=77&gblog=16 Thu, 10 Nov 2016 20:14:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=15 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วิหารสมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=15 Mon, 24 Oct 2016 10:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=14 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลาท่าน้ำวัดสามโคก ที่ไม่มีใครสนใจแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=14 Mon, 24 Oct 2016 11:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=13 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[โบสถ์เก่าวัดเทียนดัด งานอยุธยาที่ซ่อมแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=13 Mon, 24 Oct 2016 20:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=12 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดเชิงเลน สามพราน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=12 Mon, 24 Oct 2016 11:03:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=11 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หอระฆังวัดพุทไธสวรรย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=77&gblog=11 Mon, 24 Oct 2016 11:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=77&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=77&gblog=10 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดเขายี่สารกับวารเวลาที่เปลี่ยนไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=77&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=77&gblog=10 Sat, 14 Feb 2015 23:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2019&group=76&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2019&group=76&gblog=10 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จำลองพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2019&group=76&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2019&group=76&gblog=10 Wed, 26 Jun 2019 21:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-01-2018&group=75&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-01-2018&group=75&gblog=10 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินทางของจิตวิญญาณใน Life of Pi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-01-2018&group=75&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-01-2018&group=75&gblog=10 Tue, 09 Jan 2018 9:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-10-2018&group=45&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-10-2018&group=45&gblog=16 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดละมุด สมุทรสงคราม กับภูมิปัญญาการวางผังวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-10-2018&group=45&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-10-2018&group=45&gblog=16 Tue, 16 Oct 2018 13:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-09-2017&group=45&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-09-2017&group=45&gblog=15 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดชลอ ที่รอการซ่อมมานานแสนนาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-09-2017&group=45&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-09-2017&group=45&gblog=15 Sun, 03 Sep 2017 19:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=04-11-2016&group=45&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=04-11-2016&group=45&gblog=14 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิสต์รายชื่อธรรมาสน์สมัยอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=04-11-2016&group=45&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=04-11-2016&group=45&gblog=14 Fri, 04 Nov 2016 9:27:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=13 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เตียงสวดที่หายไปจากวัฒนธรรมภาคกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=13 Mon, 31 Oct 2016 9:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=12 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดปากน้ำ อัมพวา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=12 Mon, 31 Oct 2016 13:05:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=11 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดกำแพง บางปะอิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=11 Mon, 31 Oct 2016 12:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=10 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดแก่นเหล็ก เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=10 Mon, 31 Oct 2016 12:15:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-02-2019&group=90&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-02-2019&group=90&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนที่พระประแดง-แจงร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-02-2019&group=90&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-02-2019&group=90&gblog=2 Mon, 18 Feb 2019 9:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-05-2018&group=89&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-05-2018&group=89&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[Amazing Malacca ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-05-2018&group=89&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-05-2018&group=89&gblog=1 Fri, 18 May 2018 21:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-02-2018&group=88&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-02-2018&group=88&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[อาณาจักร"โสน" ในบันทึกของ Ludovico Di Varthema]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-02-2018&group=88&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-02-2018&group=88&gblog=5 Sat, 10 Feb 2018 16:13:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-02-2018&group=88&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-02-2018&group=88&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเดินเรือชาวมาเลย์รู้จักทวีปแอนตาร์คติกในขั้วโลกใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-02-2018&group=88&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-02-2018&group=88&gblog=4 Sat, 10 Feb 2018 16:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[มะละกาและสุมาตราในบันทึกของ Varthema]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=3 Fri, 09 Feb 2018 20:55:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หงสาวดีในบันทึกของ Varthema]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=2 Fri, 09 Feb 2018 20:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวคริสต์ในอยุธยาก่อนการเข้ามาของโปรตุเกส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-02-2018&group=88&gblog=1 Fri, 09 Feb 2018 20:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2018&group=86&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2018&group=86&gblog=9 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่องรอยนักเรียนนอกแบบฝรั่งรุ่นแรกของสยาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2018&group=86&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2018&group=86&gblog=9 Thu, 07 Jun 2018 14:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2018&group=86&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2018&group=86&gblog=8 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกของนักบุญฟรังซิสในมะละกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2018&group=86&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2018&group=86&gblog=8 Thu, 07 Jun 2018 11:42:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=08-11-2016&group=86&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=08-11-2016&group=86&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายนักบุญฟรังซิสในหมู่บ้านชาวประมง (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=08-11-2016&group=86&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=08-11-2016&group=86&gblog=7 Tue, 08 Nov 2016 17:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-10-2016&group=86&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-10-2016&group=86&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ในหมู่บ้านชาวประมง (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-10-2016&group=86&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-10-2016&group=86&gblog=6 Thu, 27 Oct 2016 23:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายน.ฟรังซิสเกี่ยวกับวิทยาลัยและกิจการแพร่ธรรมในกัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=5 Wed, 26 Oct 2016 0:54:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[นักบุญฟรังซิสในเมืองกัว อาณานิคมโปรตุเกสในอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=4 Wed, 26 Oct 2016 1:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=86&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=86&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายฉบับสุดท้ายของฟรังซิส เซเวียร์ (Last letter of St. Francis xavier)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=86&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=86&gblog=3 Tue, 25 Oct 2016 1:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=86&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=86&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัตินักบุญฟรังซิส เซเวียร์ โดยสังเขป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=86&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-10-2016&group=86&gblog=2 Tue, 25 Oct 2016 1:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ที่โมซัมบิคและโซโคตร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-10-2016&group=86&gblog=1 Wed, 26 Oct 2016 1:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-06-2017&group=85&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-06-2017&group=85&gblog=9 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[Simon magus พ่อมดในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ผู้ขอซื้อพรจากพระเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-06-2017&group=85&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-06-2017&group=85&gblog=9 Thu, 29 Jun 2017 14:17:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2017&group=85&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2017&group=85&gblog=8 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อชาวคริสต์เถียงกันว่าจะทุบรูปพระเป็นเจ้าทิ้งดีหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2017&group=85&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2017&group=85&gblog=8 Wed, 28 Jun 2017 9:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2017&group=85&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2017&group=85&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อชาวคริสต์พยายามใช้เพลโต้อธิบายโลกของพระเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2017&group=85&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2017&group=85&gblog=7 Mon, 26 Jun 2017 18:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2017&group=85&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2017&group=85&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิพลกรีกในศาสนาคริสต์ (1) : Logos ของเฮราคลีตุสสู่พระวจนาตถ์ของยอห์น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2017&group=85&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2017&group=85&gblog=6 Mon, 26 Jun 2017 10:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-06-2017&group=85&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-06-2017&group=85&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[Didache หลักฐานความเชื่อ ความหวังและชีวิตของคริสตชนยุคแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-06-2017&group=85&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-06-2017&group=85&gblog=5 Sun, 25 Jun 2017 20:07:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-02-2017&group=85&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-02-2017&group=85&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ambo ธรรมาสน์ในศาสนาคริสต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-02-2017&group=85&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-02-2017&group=85&gblog=4 Sat, 25 Feb 2017 22:30:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=85&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=85&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[กางเขนประดับมุกจากวัดอัสสัมชัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=85&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=85&gblog=3 Mon, 24 Oct 2016 0:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=85&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=85&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแท่นเก่าวัดอัสสัมชัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=85&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=85&gblog=2 Mon, 24 Oct 2016 0:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-07-2016&group=85&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-07-2016&group=85&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[Santa Martha]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-07-2016&group=85&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-07-2016&group=85&gblog=1 Fri, 29 Jul 2016 16:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=9 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดท่าบางสีทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=9 Mon, 24 Oct 2016 13:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=8 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดเตย นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=83&gblog=8 Mon, 24 Oct 2016 13:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดตาลเอน อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=7 Sun, 15 Feb 2015 12:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดซองพลู นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=6 Sun, 15 Feb 2015 0:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดท้ายเมือง นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=5 Sun, 15 Feb 2015 1:09:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดกลางเกร็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=4 Sun, 15 Feb 2015 0:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=83&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=83&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันศาลาวัดบางยี่ขัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=83&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=83&gblog=3 Sat, 14 Feb 2015 0:42:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=83&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=83&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดเทียนถวาย หน้าบันประหลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=83&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=83&gblog=2 Sat, 14 Feb 2015 0:42:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าบันวัดพระยาญาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=83&gblog=1 Sun, 15 Feb 2015 0:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[บานแพนกจากเพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=4 Sun, 15 Feb 2015 23:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[บานประตูวัดหนองหว้า เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=3 Sun, 15 Feb 2015 1:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ประตูวัดจำปา ไชยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=82&gblog=2 Sun, 15 Feb 2015 0:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=82&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=82&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หีบงามที่อุตรดิตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=82&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=82&gblog=1 Sat, 14 Feb 2015 0:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=9 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[มโหสถจากสมุดข่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=81&gblog=9 Sun, 15 Feb 2015 12:24:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=81&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=81&gblog=8 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เผาปราสาทนางสามาวดี ที่วัดดาวดึงษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=81&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=81&gblog=8 Sat, 14 Feb 2015 23:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=81&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=81&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมารธิดามาผจญพระศาสดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=81&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=81&gblog=5 Fri, 17 Jan 2014 23:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=81&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=81&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาดกเรื่อง "หมีจองเวรไม้ตะคร้อ" บนตู้พระธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=81&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=81&gblog=3 Wed, 27 Apr 2011 16:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=81&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=81&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ตู้พระธรรมจากบางขุนเทียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=81&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=81&gblog=2 Wed, 27 Apr 2011 16:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-07-2011&group=81&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-07-2011&group=81&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤาษีฆ่าแมงมุม นิทานซ้อนนิทานในจิตรกรรมวัดประดู่ทรงธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-07-2011&group=81&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-07-2011&group=81&gblog=1 Sat, 09 Jul 2011 23:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-02-2018&group=80&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-02-2018&group=80&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จารึกจากตู้ลายรดน้ำวัดป่าโมก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-02-2018&group=80&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-02-2018&group=80&gblog=2 Mon, 19 Feb 2018 14:01:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=80&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=80&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จารึกบนระฆังจากอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=80&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=80&gblog=1 Sat, 14 Feb 2015 20:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-01-2018&group=79&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-01-2018&group=79&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ศิลปะสุโขทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-01-2018&group=79&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-01-2018&group=79&gblog=6 Sat, 06 Jan 2018 18:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=79&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=79&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระทรงเครื่องในวิหารพระพุทธชินราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=79&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=79&gblog=5 Mon, 24 Oct 2016 15:23:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=79&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=79&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[อลังการวิหารวัดพวงมาลัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=79&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=79&gblog=4 Mon, 24 Oct 2016 18:07:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=79&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=79&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูป "มหาเถรจันทรังสีเจ้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=79&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=79&gblog=3 Sat, 14 Feb 2015 1:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=79&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=79&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อชินราช กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=79&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=79&gblog=2 Sat, 14 Feb 2015 12:35:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-09-2011&group=79&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-09-2011&group=79&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ที่ไหนในอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-09-2011&group=79&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-09-2011&group=79&gblog=1 Thu, 29 Sep 2011 22:08:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พญาลิไทในวัดมหาธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=4 Sat, 14 Feb 2015 21:45:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิพลเขมรในลพบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=3 Sat, 14 Feb 2015 21:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสร้างอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=2 Sat, 14 Feb 2015 21:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนเรศวรกับวัดศรีชุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=78&gblog=1 Sat, 14 Feb 2015 21:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=77&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=77&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดใหม่ทองเสน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=77&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=77&gblog=7 Tue, 03 May 2011 21:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=77&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=77&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดบ้านป่า ปูนปั้นค่าควรนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=77&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=77&gblog=6 Fri, 17 Jan 2014 21:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=77&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=77&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามของวัดปราสาท นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=77&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=77&gblog=5 Fri, 17 Jan 2014 21:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=22-02-2012&group=77&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=22-02-2012&group=77&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทพนมวันในบันทึกพระวิภาคภูวดล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=22-02-2012&group=77&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=22-02-2012&group=77&gblog=4 Wed, 22 Feb 2012 22:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-05-2011&group=77&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-05-2011&group=77&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หอไตรหนองขุหลุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-05-2011&group=77&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-05-2011&group=77&gblog=3 Fri, 27 May 2011 21:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=23-12-2011&group=77&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=23-12-2011&group=77&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[หอไตรวัดดอยเขาแก้วกับความร่วงโรยไปตามกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=23-12-2011&group=77&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=23-12-2011&group=77&gblog=2 Fri, 23 Dec 2011 21:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-05-2011&group=77&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-05-2011&group=77&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[โบสถ์ทรงวิลันดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-05-2011&group=77&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-05-2011&group=77&gblog=1 Wed, 18 May 2011 21:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2019&group=76&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2019&group=76&gblog=9 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จำลองพระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2019&group=76&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=26-06-2019&group=76&gblog=9 Wed, 26 Jun 2019 20:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-01-2019&group=76&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-01-2019&group=76&gblog=8 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จำลองพระที่นั่งจอมทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-01-2019&group=76&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-01-2019&group=76&gblog=8 Tue, 29 Jan 2019 18:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-10-2018&group=76&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-10-2018&group=76&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดนอตเตรอดาม เดอ ลอเรตโต ลพบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-10-2018&group=76&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-10-2018&group=76&gblog=7 Thu, 11 Oct 2018 9:34:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=76&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=76&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จำลองตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=76&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=76&gblog=6 Sat, 14 Feb 2015 22:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=20-04-2012&group=76&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=20-04-2012&group=76&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[โมเดลท้องพระโรงอนันตสมาคมหลังเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=20-04-2012&group=76&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=20-04-2012&group=76&gblog=5 Fri, 20 Apr 2012 21:18:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=23-08-2011&group=76&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=23-08-2011&group=76&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จำลองวัดบรมพุทธารามกระเบื้องเคลือบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=23-08-2011&group=76&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=23-08-2011&group=76&gblog=4 Tue, 23 Aug 2011 21:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-07-2011&group=76&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-07-2011&group=76&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[นารายณ์ราชนิเวศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-07-2011&group=76&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-07-2011&group=76&gblog=3 Sun, 03 Jul 2011 21:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-05-2011&group=76&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-05-2011&group=76&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จำลองวัดพระศรีสรรเพชญ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-05-2011&group=76&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-05-2011&group=76&gblog=2 Fri, 06 May 2011 21:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=08-05-2011&group=76&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=08-05-2011&group=76&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ภายในวิหารวัดพระศรีสรรเพชญ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=08-05-2011&group=76&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=08-05-2011&group=76&gblog=1 Sun, 08 May 2011 21:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=75&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=75&gblog=9 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตรกรรมสะกัดหน้าอุโบสถวัดราชสิทธารามที่เพิ่มเติมเข้ามา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=75&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=75&gblog=9 Thu, 10 Nov 2016 21:27:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=75&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=75&gblog=8 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ประตูวัดราชโอรสที่เปลี่ยนแปลงไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=75&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=10-11-2016&group=75&gblog=8 Thu, 10 Nov 2016 21:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-11-2016&group=75&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-11-2016&group=75&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิสต์รายชื่อจิตรกรรมสมัยอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-11-2016&group=75&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-11-2016&group=75&gblog=7 Thu, 03 Nov 2016 13:47:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=75&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=75&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดยางป่าที่หายไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=75&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=75&gblog=6 Mon, 24 Oct 2016 10:56:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=75&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=75&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าหย่อนตีนที่นครวัด (Walking Buddha in Angkor Wat)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=75&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=75&gblog=5 Mon, 24 Oct 2016 10:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=75&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=75&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าถ่ายภาพพระบาทวัดวรโพธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=75&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=75&gblog=4 Wed, 27 Apr 2011 23:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลาหลังนี้หายไปแล้ว (วัดพนัญเชิง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=3 Sat, 18 Jan 2014 21:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาลปัตรสมัยลพบุรี (Ceremonial fan in Khmer art)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=2 Sat, 18 Jan 2014 21:11:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพถ่ายเก่าวัดพนัญเชิง (The old picture of Wat Pananchoeng)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=18-01-2014&group=75&gblog=1 Sat, 18 Jan 2014 20:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เสลี่ยงจากอินทร์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=5 Sun, 15 Feb 2015 1:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เสลี่ยงจากการรวบรวมของพี่ทอมมี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=4 Sun, 15 Feb 2015 1:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เสลี่ยงปริศนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=70&gblog=3 Sun, 15 Feb 2015 1:03:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=70&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=70&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เสลี่ยงวัดพระพุทธชินราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=70&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=70&gblog=2 Fri, 17 Jan 2014 20:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=70&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=70&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เสลี่ยงวัดตองปุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=70&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=70&gblog=1 Mon, 16 Dec 2013 20:11:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=21-11-2011&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=21-11-2011&group=57&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[สันนิษฐานภาพอาคารหลังคาคลุมสมัยอยุธยาโดยคุณทอมมี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=21-11-2011&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=21-11-2011&group=57&gblog=3 Mon, 21 Nov 2011 16:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-09-2011&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-09-2011&group=57&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระศรีสรรเพชญ์ของคุณทอมมี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-09-2011&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-09-2011&group=57&gblog=2 Wed, 28 Sep 2011 17:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-09-2011&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-09-2011&group=57&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิวงานรีคอนสตรั๊กโบราณสถานของคุณทอมมี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-09-2011&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-09-2011&group=57&gblog=1 Wed, 28 Sep 2011 17:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาดกเรื่องลิงกับผีเสื้อน้ำในหอไตรวัดระฆัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=3 Tue, 28 Jun 2011 10:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ครุฑจับนาคจากหอไตรวัดระฆัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=2 Tue, 28 Jun 2011 10:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[สุมนสามเณรตักน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=28-06-2011&group=53&gblog=1 Tue, 28 Jun 2011 16:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-07-2017&group=51&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-07-2017&group=51&gblog=9 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิวหนังเรื่อง The shack กับการจัดการความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-07-2017&group=51&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-07-2017&group=51&gblog=9 Mon, 24 Jul 2017 11:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=02-12-2011&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=02-12-2011&group=51&gblog=8 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของต้นคริสต์มาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=02-12-2011&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=02-12-2011&group=51&gblog=8 Fri, 02 Dec 2011 0:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=51&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เนสตอเรียน คริสต์โบราณที่เคยรุ่งเรืองในเมืองจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=51&gblog=7 Mon, 16 Dec 2013 0:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-03-2012&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-03-2012&group=51&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานปูไม้กางเขน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-03-2012&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=19-03-2012&group=51&gblog=6 Mon, 19 Mar 2012 0:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=30-01-2012&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=30-01-2012&group=51&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วิหารพระเขี้ยวแก้วแห่งลังกาทวีป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=30-01-2012&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=30-01-2012&group=51&gblog=5 Mon, 30 Jan 2012 23:47:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-01-2014&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-01-2014&group=51&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัด Santa Maria บนเกาะลูซอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-01-2014&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-01-2014&group=51&gblog=4 Thu, 16 Jan 2014 23:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=22-09-2012&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=22-09-2012&group=51&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญที่แพงที่สุดในโลก เคยอยู่ในสยาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=22-09-2012&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=22-09-2012&group=51&gblog=3 Sat, 22 Sep 2012 18:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=51&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดของศาสนามานีเคที่เหลืออยู่ในเมืองจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=51&gblog=2 Mon, 16 Dec 2013 0:37:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-05-2011&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-05-2011&group=51&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุดบันทึกของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-05-2011&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=25-05-2011&group=51&gblog=1 Wed, 25 May 2011 16:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=46&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=46&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[รอด ตง พรึง เต้า หัวเทียน คอสอง ตามคำอธิบายของเสฐียรโกเศศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=46&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=46&gblog=4 Tue, 03 May 2011 19:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝาเรือนไทย ตามคำอธิบายของเสฐียรโกเศศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=3 Wed, 27 Apr 2011 19:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ประตูหน้าต่างเรือนไทย ในประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=2 Wed, 27 Apr 2011 19:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[กรอบเช็ดหน้าประตู ตามคำอธิบายของเสฐียรโกเศศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=46&gblog=1 Wed, 27 Apr 2011 19:52:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=9 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดขุนจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=31-10-2016&group=45&gblog=9 Mon, 31 Oct 2016 17:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=45&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=45&gblog=8 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดสวนใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=45&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=24-10-2016&group=45&gblog=8 Mon, 24 Oct 2016 14:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=45&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=45&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[บุษบกวัดชมพูเวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=45&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=45&gblog=7 Sat, 14 Feb 2015 22:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=45&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=45&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดบางอ้อยช้าง (สมัยอยุธยาตอนปลาย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=45&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=17-01-2014&group=45&gblog=6 Fri, 17 Jan 2014 12:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=45&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=45&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[เก่าที่สุดในสยาม ธรรมาสน์วัดโคกขาม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=45&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=16-12-2013&group=45&gblog=5 Mon, 16 Dec 2013 10:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=04-05-2011&group=45&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=04-05-2011&group=45&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดใหญ่สุวรรณาราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=04-05-2011&group=45&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=04-05-2011&group=45&gblog=4 Wed, 04 May 2011 11:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=45&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=45&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์ยาววัดเชิงท่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=45&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=45&gblog=3 Tue, 03 May 2011 13:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=45&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=45&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมาสน์วัดบางยี่ขัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=45&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=03-05-2011&group=45&gblog=2 Tue, 03 May 2011 15:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=41&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=41&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=41&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=15-02-2015&group=41&gblog=1 Sun, 15 Feb 2015 1:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-06-2018&group=40&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-06-2018&group=40&gblog=7 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่อง "นมตำเรีย" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-06-2018&group=40&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=11-06-2018&group=40&gblog=7 Mon, 11 Jun 2018 16:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-06-2017&group=40&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-06-2017&group=40&gblog=6 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานเรื่องรองเท้านารี: กล้วยไม้รูปรองเท้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-06-2017&group=40&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-06-2017&group=40&gblog=6 Fri, 09 Jun 2017 9:35:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-06-2017&group=40&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-06-2017&group=40&gblog=5 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานวานิลา กล้วยไม้ที่กินได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-06-2017&group=40&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=09-06-2017&group=40&gblog=5 Fri, 09 Jun 2017 12:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2017&group=40&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2017&group=40&gblog=4 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติกล้วยไม้ลูกผสม (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2017&group=40&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=07-06-2017&group=40&gblog=4 Wed, 07 Jun 2017 0:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-06-2017&group=40&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-06-2017&group=40&gblog=3 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติกล้วยไม้ลูกผสม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-06-2017&group=40&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=06-06-2017&group=40&gblog=3 Tue, 06 Jun 2017 23:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=40&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=40&gblog=2 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้วยไม้ของท่านประยุทธ์ในวันวาเลนไทน์ 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=40&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=14-02-2015&group=40&gblog=2 Sat, 14 Feb 2015 0:18:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=40&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=40&gblog=1 http://patisonii.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้วยไม้ของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=40&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=27-04-2011&group=40&gblog=1 Wed, 27 Apr 2011 17:43:54 +0700